เปิดยิ่งใหญ่! เทศกาลบอลลูนนานาชาติ นักท่องเที่ยวเรือนหมื่นร่วมสัมผัสความอลังการ