การบินไทยพร้อมพาคุณบินตรงสู่จุดหมาย นครลอนดอน ด้วยเที่ยวบินพิเศษ 3 เที่ยวบิน ในเดือนสิงหาคม 2563

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


บัตรโดยสาร กรุงเทพฯ-ลอนดอน (เที่ยวเดียว) ราคาเริ่มต้นที่: ชั้นธุรกิจ 92,085 บาท* ชั้นประหยัด 25,295 บาท* (ราคารวมทุกอย่าง)

TOP ประชาสัมพันธ์