กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสำหรับปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดงานประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสำหรับปีงบประมาณ 2564 “TMF Public Hearing: Grants for Change 2021” เมื่อวันที่ 12 ต.ค.63 ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประชาสัมพันธ์