‘มหาส้มมุทร’ เมื่อการเลือกกินช่วยโลกได้

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่สวนครูองุ่น ทองหล่อซอย 3 กรุงเทพฯ เครือข่ายกินเปลี่ยนโลก มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค องค์การอ็อกแฟม ประเทศไทย (OXFAM) สมาคมรักษ์ทะเลไทย สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ร้านคนจับปลา (Fisherfolk) และผู้บริโภคที่รัก (Dear Consumers) จัดเทศกาลอาหารดี(ย์)ประจำปี “มหาส้มมุทร” ภายใต้แนวคิดกินยังไงให้ยั่งยืนและปลอดภัย ที่ดีทั้งต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดยในงานนำชาวประมงพื้นบ้านจาก 7 พื้นที่ พร้อมคนปลูกส้มไม่อมพิษมาเปิดตลาดและพูดคุยกับผู้บริโภค

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประชาสัมพันธ์