พลังครูวิถีใหม่ ชูปัญญา 3 ฐาน สร้างนวัตกรรมการศึกษาตามรอยศาสตร์พระราชา ปฏิรูปครู ปลดล็อกศักยภาพเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เทคโนโลยี และล่าสุดคือผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นำมาสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ที่ทำให้ทุกอาชีพต้องมีการปรับตัวรวมถึงอาชีพครูที่จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวน การในการสอนและการเรียนรู้ให้เหมาะสมเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประชาสัมพันธ์