GISTDA จับมือเกาหลีใต้ใช้ดาวเทียม GEMS จัดการมลพิษทางอากาศ

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี (National Institute of Environmental Research: NIER) นำเทคโนโลยีอวกาศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทย

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประชาสัมพันธ์