ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ (Central Vaccination Center)


เผยแพร่
เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มองค์กร ผ่านการนัดหมายล่วงหน้า เพื่อรองรับการให้บริการฉีดวัคซีนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตลอดจนพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยการดำเนินงานดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมการแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ