ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ (Central Vaccination Center)


เผยแพร่
เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มองค์กร ผ่านการนัดหมายล่วงหน้า เพื่อรองรับการให้บริการฉีดวัคซีนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตลอดจนพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยการดำเนินงานดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมการแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

วันเวลาเปิดให้บริการ

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ (Central Vaccination Center) จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เปิดบริการทุกวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. รองรับผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนวันละ 10,000 ราย
 

ขั้นตอนการรับบริการ

การรับบริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ (Central Vaccination Center) มีขั้นตอนในการรับบริการทั้งหมด 4 จุดบริการ ดังนี้:

จุดที่ 1 วัดอุณหภูมิ (ประตูทางเข้า) ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน รับแบบคัดกรองและใบยินยอมการเข้ารับวัคซีน ผู้เข้ารับบริการที่มีประวัติแพ้ยารุนแรง และหรือรับประทานยาต้านเกล็ดเลือด/ยาละลายลิ่มเลือด ที่อาจทำให้เลือดหยุดยาก จะส่งต่อไปคัดกรองโดยแพทย์อีกครั้งหนึ่ง ณ จุดดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

จุดที่ 2 ลงทะเบียน ยืนยันตัวตนโดยแสดง QR code ที่ได้รับจากการนัดหมายพร้อมบัตรประชาชน ลงนามในใบยินยอมเข้ารับวัคซีน และรับใบนัดหมายการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

จุดที่ 3 ฉีดวัคซีน 

จุดที่ 4 พักรอสังเกตอาการ 30 นาที และลงทะเบียนผ่านไลน์ “หมอพร้อม” เพื่อรับแจ้งข้อมูลการรับวัคซีน ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน และออกใบรับรองการได้รับวัคซีน
 
 

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP ประชาสัมพันธ์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ