นโยบายกระทรวงแรงงานปี 65 ยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและผู้พิการ


เผยแพร่
กระทรวงแรงงานกระดับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและผู้พิการ

กระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า ได้กำหนดนโยบายที่สำคัญของกระทรวงแรงงานในปี 2565 ในด้านการบริหารจัดการแรงงานกลุ่มเปราะบางและผู้พิการ ให้ได้รับสิทธิและความคุ้มครองด้านแรงงาน มีรายได้ที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมพิจารณายกระดับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานทั้ง 5 แห่ง ให้มีความพร้อมในการให้บริการลูกจ้างและผู้ประกันตนแบบครบวงจร

เฮ! ผู้ประกันตน ม.40 ได้รับลดเงินสมทบ ยาว 6 เดือน เริ่มเดือนนี้

ก.แรงงานให้ความมั่นใจ มีเตียงรองรับผู้ประกันตนม. 33 และ 39 ที่ติดโควิด-19

ส่องชีวิตแรงงาน หันไปกินผักแทนเนื้อหมูแพง

ทั้งหมดนี้ เพื่อให้พี่น้องแรงงาน ลูกจ้าง ผู้ประกันตนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระต่อสังคม สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว และกลับมาเป็นกำลังในการช่วยกันพัฒนาประเทศต่อไปได้

พร้อมพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมทั้งระบบ ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ และการมีงานทำที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม ทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี มีรายได้ เข้าถึงสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ

PR-โปรแกรมผลบอล_B PR-โปรแกรมผลบอล_B
TOP ประชาสัมพันธ์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ