ประกันสังคมช่วยอะไร เมื่อบาดเจ็บจากการทำงาน


เผยแพร่
ข้อมูลที่ลูกจ้างทุกคนในระบบประกันสังคมต้องรู้ เจ็บป่วย ประสบอันตรายจากการทำงาน ประกันสังคมจ่าย 70%

ข้อมูลที่ลูกจ้างต้องรู้ เจ็บป่วย ประสบอันตรายจากการทำงาน ประกันสังคมจ่าย 70%

- กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ลูกจ้างสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล จนสิ้นสุดการรักษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ แต่หากรักษาในโรงพยาบาลเอกชน สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เกิน 1,000,000 บาทและกรณีแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว ได้รับค่าทดแทน 70% ของค่าจ้าง

กระทรวงแรงงาน ยัน ลดเงินสมทบไม่กระทบต่อเสถียรภาพกองทุนประกันสังคม

กองทุนเงินทดแทน กับ กองทุนประกันสังคม แตกต่างกันอย่างไร 

"การยื่นขอเงินทดแทน" เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทำได้อย่างไร

- กรณีสูญเสียสมรรถภาพการทำงานของร่างกาย จะได้รับค่าทดแทน 70% ของค่าจ้างเป็นรายเดือน ไม่เกิน 10 ปี

- กรณีทุพพลภาพ จะได้รับค่าทดแทน 70% ของค่าจ้างเป็นรายเดือน ตลอดชีวิต

- กรณีตายหรือสูญหาย ได้รับค่าทดแทน 70% ของค่าจ้างเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยจ่ายให้กับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย พร้อมค่าทำศพ 50,000 บาท

ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย และหากเกิดเจ็บป่วยหลังสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง โดยแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเกิดเนื่องจากการทำงานที่ผ่านมา สามารถยื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วย 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบ หรือติดตามข่าวสารสำนักงานประกันสังคมผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้ที่ 

- WEBSITE :  www.sso.go.th

-  Facebook: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

- Instagram: sso_1506

- Twitter: @sso1506

-  YouTube : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

- Hotline: 1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

- LINE : @SSOTHAI

- TikTok : @SSONEWS1506

Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ