สิทธิแรงงาน ความเท่าเทียม และ ความเปราะบางของแรงงานหญิงและเด็กในประเทศไทย


เผยแพร่
ยังมีแรงงานอีกมากมาย ที่ยังไม่รู้ถึงสิทธิที่ตนเองควรได้รับ ปัญหาการเข้าถึงสิทธิของแรงงานในภาคก่อสร้าง เป็นเรื่องที่ภาคอสังหาริมทรัพย์และสังคม ไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ