โครงการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร และ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 2565 (อย่างไม่เป็นทางการ)


เผยแพร่
กรุงเทพมหานคร ว่างเว้นการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น มานานกว่า 9 ปี และในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 จะมีการเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม. และ ส.ก. อันเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ที่สำคัญที่สุดของประเทศ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ