MEA รับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ Energy Mind Award Season 2 ประจำปี 2567


เผยแพร่
MEA รับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ Energy Mind Award Season 2 ประจำปี 2567

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสถานศึกษาในพื้นที่ความดูแลของ MEA ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการ Energy Mind Award Season 2 ประจำปี 2567 เพื่อดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ก้าวไปสู่การเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โดยการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อสร้างเสริมนักเรียนให้เป็นเยาวชนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเป็นนักเรียนแกนนำด้านการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม ปลูกฝังและสร้างเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว (Green Youth) ส่งมอบสู่สังคมไทย และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน นำไปสู่การดำเนินงานในรูปของเครือข่าย ทั้งในระดับโรงเรียน และระดับบุคคล 

ทั้งนี้สถานศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการโรงเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเข้าร่วมการตรวจประเมินการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการฯ ขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษา และครูคณะทำงาน รวม 2 ท่าน เข้ารับฟังการชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการ Energy Mind Award Season 2 ประจำปี 2567 รวมถึงการชี้แจงแบบประเมินการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Energy Mind Award และกรอกใบสมัครที่ QR Code รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2567 หรือติดต่อได้ที่นายวัชรพันธุ์ ไชยสุต นักวิชาการ 9 (ด้านแผนงาน) ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง โทรศัพท์ 0-2254-9550 ต่อ 3944 หรือ 08-1813-1586 

 

 

Motor Show 2024 เปิดตัว TOYOTA Corolla Cross 2024 ราคา 1.25 ล้าน

ฟุตซอลไทย ถอนแค้น ออสเตรเลีย 9-2 คว้าแชมป์ NSDF 2024

อาหารลดอาการปวดกล้ามเนื้อ เหมาะสำหรับคนเป็นออฟฟิศซินโดรม

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP ประชาสัมพันธ์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ