“บสก.7-สถาบันอิศรา” จัดสัมมนา "พลังโซเชียล เปลี่ยนการเมืองไทย...จริงหรือ?”