“กรุณา บัวคำศรี” จับคู่ “แดนนี่” พลิกโฉมรายการข่าวรูปแบบใหม่ “The World with KARUNA” เสริฟ์ข่าวต่างประเทศ เทียบชั้นอินเตอร์