ประกันสังคม รุกจัดกิจกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคผู้ประกันตน ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี