ประกันสังคม รุกจัดกิจกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคผู้ประกันตน ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี


เผยแพร่
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์