รู้ไว้ก่อนไปเลือกตั้ง62! วิธีรักษาสิทธิ ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่ได้ไปเลือกตั้ง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


หากในวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้เพราะมีธุระจำเป็น ต้องไปแจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเทียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เสียสิทธิ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน