รู้ไว้ก่อนไปเลือกตั้ง62! วิธีรักษาสิทธิ ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่ได้ไปเลือกตั้ง