เปิดประวัติ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” จากรั้วมหาวิทยาลัย สู่ “ตำบลกระสุนตก”