ระดมช้าง 21 เชือก “เนวิน” จัดใหญ่วันเกิด “ปู่ชัย” ครบรอบ 91 ปี