“ประยุทธ์” ยันแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โปร่งใสตรวจสอบได้ ใช้งบคุ้มค่า


โดย PPTV Online

เผยแพร่
นายกรัฐมนตรี ให้กำลังใจกับข้าราชการทำหน้าที่ของตนเองอย่างตั้งใจ และยืนยันว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไม่ใช่ความพยายามสืบทอดอำนาจ โดยแต่ละโครงการที่เกิดขึ้นต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ ใช้งบประมาณอย่างประหยัด ส่วนสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้สงบเรียบร้อยดี อย่าทำให้แย่ลง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน