“สมคิด” สั่งเร่งมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวครึ่งปีแรก เน้น จีน-อินเดีย