พระมหากรุณาธิคุณ “ในหลวง” ทรงโน้มพระวรกาย พระราชทานปริญญาบัตร ให้ผู้บกพร่องทางร่างกาย