อ.จุฬาฯ เผยสูตรคำนวณ ส.ส. ไทยลอกเยอรมนีเพียงส่วนเดียว ทำให้เกิดปัญหา

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


แม้กติกาการเลือกตั้งครั้งนี้จะถูกโฆษณาว่า ทุกเสียงมีความหมาย แต่นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองว่า ปัญหาการคำนวณ ส.ส.มีผลมาจากการออกแบบรัฐธรรมนูญ แม้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จะเคยระบุว่ายึดแนวทางจากเยอรมนี แต่พบไทยลอกแบบมาเพียงส่วนเดียวเท่านั้น ส่งผลให้เกิดปัญหาในการคำนวณ ที่แม้จะคำนึงถึงเสียงของประชาชนทั้งหมด แต่อาจไม่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน