"ปรเมศวร์"ชี้ แจ้งข้อหาเมาแล้วขับ"เจตนาฆ่า"ศาลอาจยกฟ้อง