"สังคมผู้สูงวัย" ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เช็กจำนวน "คนแก่" ในอนาคต คาด ทั่วโลกแตะ 2 พันล้านคน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมอนามมัยคาดปี 2562 จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สัดส่วนผู้สูงวัยจะมีมากกว่าเด็ก และภายใน 3 ปี คนมีอายุ 70 ปีขึ้นไปจะเฉียด 5 ล้านคน ปี 2595 ทั้งโลก 2,000 ล้านคน

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ขณะนี้ประเทศไทยกลายเป็นสังคมสูงวัยแล้ว เพราะมีสัดส่วนผู้สูงอายุ ร้อยละ 17 “และคาดว่าในปี 2562 จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สัดส่วนผู้สูงวัยจะมีมากกว่าเด็ก รวมทั้งภายใน 3 ปี ไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์” คือมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 มีผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป 4.6 ล้านคน 

แต่ถ้าไปดูประชากรวัยแรงงานมีเพียง 35.18 ล้านคน ลดลง 7.6 ล้านคน ลดลงจากปี 2553 ที่มีอยู่ 42.74 ล้านคน หรือ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแน่นอน

ขณะที่สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ ไม่ใช่มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นเพราะปัจจุบันพบว่าจำนวนประชากรผู้สูงอายุของโลกสูงขึ้นรวดเร็ว เช่นกัน “โดยมีตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 900 ล้านคน ในปี 2015 เป็น 2,000 ล้านคน ในปี 2050 จาก ร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 22 ของจำนวนประชากรโลกทั้งหมด”

ดังนั้น หลายประเทศจึงต้องมีแนวนโยบายที่ภาครัฐควรเตรียมรับมือกับการเข้าสูงสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งตามข้อมูลจาก สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย พบว่า แนวทางการรับมือสังคมผู้สูงอายุในต่างประเทศที่นิยมนำมาใช้และอาจจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย เช่น 

1.การขยายอายุเกษียณ เช่นในประเทศสิงคโปร์เพิ่มอายุเกษียณจาก 65 ปีเป็น 67 ปี เกาหลีเกษียณอายุจาก 55 ปี 60 ปี ส่วนญี่ปุ่นที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนั้นในปี 2568 จะขยายการเกษียณอายุเป็น 65 ปี จากเดิม 62 ปี

2.สนับสนุนให้บริษัทจ้างงานผู้สูงอายุ ประเทศสิงคโปร์รัฐบาลให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทที่จ้างผู้สูงอายุให้ทำงานต่อ พร้อมกับเงื่อนไขที่ว่าลูกจ้างต้องเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เท่านั้น ประเทศญี่ปุ่น สนับสนุนการจจ้างงานผู้สูงอายุโดยจัดตั้งองค์กร “Silver Human Resources Center” เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุได้ทำงานช่วงสั้นลงหรือทำงานที่เบาและง่าย

“ส่วนประเทศไทยแม้ยังเป็นมาตรการเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยแต่ก็ถือเป็นสัญาณดีกับการจัดหางานผู้สูงวัย (Smart Job Center) เพื่อส่งเสริมให้มีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยบริษัทที่จ้างผู้สูงวัยตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปและรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล”

โดยกรมจัดหางานระบุว่าตำแหน่งที่ต้องการผู้สูงอายุมากที่สุดคือ แรงงานด้านการผลิต เสมียนและพนักงานทั่วไป เจ้าหน้าที่สำนักงาน แรงงานประมง และพนักงานขาย ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม สำหรับสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย จากการสำรวจของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย พบว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุตั้งแต่ปี 2548 โดยประชากรที่อายุ 60 ปี ขึ้นไปมีจำนวน 6.6 ล้านคน และคาดว่าในปี 2583 จะมีผู้สูงอายุมากถึง 20.5 ล้านคน หรือร้อยละ 32 ของประชากรทั้งหมด

เรื่องที่คุณอาจพลาด
วิดีโอยอดนิยม

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ