สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย ประชาชนช่วงสงกรานต์