ไม่จบ!! ตีกันข้างนอกบาดเจ็บ ยังมาต่อบนโรงพยาบาลบางสะพานน้อย