ไขข้อกฎหมาย “คนไร้ความสามารถ” คืออะไร ทำไมต้องร้องศาล?

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


คนไร้ความสามารถ คือ คนวิกลจริตที่ไม่สามารถดูแลตัวเองหรือผลประโยชน์ของตัวเองได้ ตามที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ

TOP ประเด็นร้อน