เตือน! คนไทยในศรีลังกา เลี่ยงไปสถานที่สำคัญทางศาสนา 26-28 เม.ย.นี้