หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


โดย PPTV Online

เผยแพร่
วันที่ 4 -6 พฤษภาคม นี้แล้ว ที่ประเทศไทยของเราจะมีพระราชพิธีสำคัญ คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งรายละเอียดในพระราชพิธีตามหมายกำหนดการ มีอะไรบ้าง

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีสำคัญวันที่ 4 พฤษภาคม คือ การสรงพระมุรธาภิเษก หรือการรดน้ำศักดิ์สิทธิ์เหนือศีรษะ ตามคติความเชื่อของพราหมณ์ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสรงพระมุรธาภิเษก ภายในมณฑปพระกระยาสนาน ด้านนอกพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

หลังจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ทรงรับน้ำอภิเษก ซึ่งเป็นน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 108 แห่งทั่วประเทศ ทรงรับน้ำพระพุทธมนต์ น้ำเทพมนต์  หลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระสงฆ์ดับเทียนชัย  เมื่อเสร็จพิธีในส่วนนี้แล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับการสถาปนาเป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในช่วงบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย รับการถวายพระพรชัยมงคลจากคณะรัฐมนตรี ทูตานุทูต สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน โดยขบวนราบใหญ่ ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก  หลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทพระเทพบิดร ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยัง พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี

หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยัง พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร เถลิงพระแท่นราชบรรจถรณ์ เป็นพิธีการเสด็จขึ้นประทับ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานอันเป็นพระที่นั่งประธานในหมู่พระมหามณเฑียร เปรียบเสมือนการขึ้นบ้านใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และความร่มเย็นเป็นสุข โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับแรม 1  คืน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยัง พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ พระบรมวงศ์  จากนั้นในช่วงเย็น เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธาน และถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและ ณ จุดนี้ คือพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ซึ่งเป็นจุดสำคัญ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ให้พสกนิกรได้เฝ้าทูลละอองละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและชื่มชมพระบารมี ยังความปลาบปลื้มอย่างหาที่สุดมิได้ ของพสกนิกรทั่วแคว้นแผ่นดินสยาม

หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล

หลังเสร็จสิ้น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 4-6 พฤษภาคมแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะ ประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ในปลายเดือนตุลาคม 2562 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด โปรแกรมฟุตบอล คุณสนใจหรือไม่?

ตุรกี

VS

จอร์เจีย

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ