10ปี มติครม.ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ไม่คืบหน้า


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ในจำนวนกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย มี 2 ชาติพันธุ์ใหญ่ๆ ที่มีมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี 2553 ให้ฟื้นฟูวิถีชีวิต คือ กะเหรี่ยงและ ชาวเลมอแกน และอูรักลาโว๊ย มติครม.ที่ว่าระบุให้ฟื้นฟูวิถีชีวิต 5 ด้าน คือวิถีชีวิตวัฒนธรรม ความขัดแย้งเรื่องที่ดิน สัญชาติ สาธารณสุข และการศึกษา เกือบ 10ปีแล้วที่มีมติครม.นี้ แต่ดูเหมือนว่าการแก้ปัญหาต่างๆจะยังไม่มีความคืบหน้า

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน