รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช มั่นใจรับมือขาดน้ำวิกฤตแล้ง