ชาวนา จ.ขอนแก่น หว่านข้าวในวันพืชมงคล


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ชาวนาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ถือฤกษ์วันพืชมงคล หว่านข้าวในนา ถือเป็นการเริ่มต้นทำนาปีของเกษตรกรถึงแม้ว่าขณะนี้จะไม่มีน้ำในนาแต่ก็ต้องหว่านข้าวเพื่อความเป็นสิริมงคล

เนื่องในวันพืชมงคล ซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของเกษตรกรไทย เพราะถือว่าเป็นวันมงคล ชาวนาและเกษตรกรหลายคนมักจะถือฤกษ์เอาวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของการทำการเกษตรตามไร่นาของตนเอง โดยเฉพาะชาวนาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ที่ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน พากันไถนาเพื่อหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ถึงแม้ว่าในขณะนี้ปริมาณน้ำในนาข้าวจะมีปริมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากฝนยังตกลงมาไม่เต็มที่ แต่ชาวนาก็เลือกที่หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวทิ้งไว้ก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคล รอให้ฝนตกลงมาในภายหลัง ซึ่งหากฝนตกลงมาทัน โอกาสที่ข้าวจะเกิดในนาก็มีมาก แต่ถ้าฝนทิ้งช่วงไม่ตกลงมาเป็นเวลานานพันธุ์ข้าวที่หว่านไว้ในนาแห้ง ก็จะถูกความร้อนจากแสงแดดเผาแห้งไป ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ชาวนาก็จะหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวใหม่อีกรอบ

ชาวนาบ้านโคกวัด  ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ถือฤกษ์ดีวันพืชมงคลที่มีการประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเป็นความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ถึงแม้ขณะนี้จะประสบปัญหาภัยแล้งครอบคลุมทั้งจังหวัดก็ตาม แต่ก็เชื่อว่าหากเริ่มลงมือไถหว่านข้าวในวันพืชมงคล จะเป็นสิริมงคลทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์และได้ผลผลิตดี

เช่นเดียวกับชาวนาในพื้นที่บ้านโพธิ์  ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เร่งปรับแปลงนาเตรียมการเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูก หลังมีฝนตกลงมา แม้ว่าในห้วงที่ผ่านมาจะประสบปัญหาภัยแล้ง ไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับทำนาปรังก็ตาม โดยถือเอาฤกษ์ในวันนี้ซึ่งตรงกับวันพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562 เริ่มต้นหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ต่อผืนนา

ที่จังหวัดชัยนาท เกษตรกรชาวนาเร่งปรับพื้นที่ทำนา จำนวน 50 ไร่ โดยสูบน้ำจากคลองชลประทานเข้าสู่พื้นที่นาพร้อมใช้รถไถนา เร่งไถ่และปรับพื้นที่ในแปลงนาเพื่อทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรในวันพืชมงคล โดยมีความเชื่อว่าหากเริ่มทำการเพาะปลูกในวันพืชมงคลนี้จะเป็นศิริมงคลต่อครอบครัวและพืชผลทางการเกษตรจะเจริญงอกงามขายได้ราคาดี ซึ่งในปีนี้อยากที่จะให้ทางรัฐบาลช่วยในเรื่องของการผลักดันราคาของข้าว ซึ่งเชื่อว่าหากราคาข้าวดีนั้น ชาวนาก็จะมีเงินจับจ่ายซื้อของได้ เศรษฐกิจก็จะดีขึ้น นอกจากนี้เรื่องของน้ำในปีนี้ไม่กลัวว่าน้ำจะมีน้อย เพราะจากการติดตามข่าวสารของกรมชลประทาน สามารถที่จะทำนาได้ตามฤดูกาลเพราะน้ำมีเพียงพอ

 

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ