คนขับอูเบอร์หยุดงานประท้วงทั่วโลก ก่อนเข้าตลาดหุ้น