องค์การเภสัชกรรมเปิดตัว "ดอกกัญชา" พร้อมเดินหน้าสกัดน้ำมัน 2,500 ขวดใช้ทางการแพทย์