“อนุทิน” ลั่น ภูมิใจไทย ต้องอยู่ในรัฐบาลเสียงข้างมากเท่านั้น