พบพระสงฆ์ไทย "ไขมันในเลือดสูง" มากสุด แนะ ปชช.ถวายภัตตาหารให้ถูกหลักโภชนาการ