สธ.แนะสารสกัดน้ำมันกัญชา ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ที่ผ่านการอบรม