ผู้สมัครชิงปธน.สหรัฐฯ อ้าง “ทรัมป์”ปลอมเอกสารหนีทหาร