พระราชดำรัส “ในหลวง” พิธีเปิดประชุมรัฐสภา

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

TOP ประเด็นร้อน