“ในหลวง” ยกย่อง “พล.อ.เปรม” ทำคุณเพื่อแผ่นดินและจงรักภักดี

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยความโทมนัสยิ่ง ทรงยกย่องปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณด้วยความวิริยะอุตสาหะและจงรักภักดี

TOP ประเด็นร้อน