ตำรวจ แจงรูปถ่าย-สำเนาใบขับขี่ ยังใช้แทนใบขับขี่จริงไม่ได้ เหตุบังคับใช้ กม. 19 ก.ย.