"ทรัมป์" เข้าเฝ้าฯจักรพรรดิญี่ปุ่น ก่อนหารือการค้า