ขอนแก่น “ปลาซักเกอร์” ระบาดหนัก “ปลานิล-ยี่สก” หายเรียบ!