พบแล้ว “ตุ๊ก ตุ๊ก” โขกค่าโดยสาร พบทะเบียนขาด ใบขับขี่หมดอายุ