“ราเมศ” ยัน ปชป.ยังยึดมั่นประชาธิปไตย ยก “มาร์ค” คือวีรบุรุษ