กรมอนามัย แนะวิธีคุมกำเนิด ลดวัยรุ่นท้องไม่พร้อม ช่วยเด็กไทยมีคุณภาพ