พบวัยรุ่นท้องไม่พร้อม พุ่งร้อยละ 75 เสนอให้เรียนต่อได้