กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชี้ ข่าวไมโครเวฟอันตรายกว่าระเบิดปรมาณู ไม่เป็นความจริง