ชาวนวนคร รุดช่วย “ตัวเงินตัวทอง” ถูกตีจนตาบอด นอนหายใจโรยริน