“เสี่ยหนู” พร้อมดัน การค้าชายแดน เร่งพัฒนา ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ